Změna parametru tarifu Mini A3

Z důvodu stále rostoucích nákladů na energie je velmi obtížné udržet nízkou cenu nejlevnějšího tarifu Mini A3. Ten je určen zejména pro prohlížení webových stránek pro seniory. To je z druhé strany skupina, která každé zdražení nejvíce pociťuje. Proto aby se aktuálně nemusela zvedat přímo cena tarifu, bude tarif od 1.7.2022 omezen na denní objem dat 1,5GB (FUP). Toto omezení se reálně týká minimálního počtu klientů a proto věříme, že nebude vnímáno negativně.