Měsíc: Květen 2022

Neboť stávající tarif New A22 má lepší parametry než původní tarif Standart A14 bude od 1.7.2022 původní tarif zrušen. Stávající klienti z tarifem Standart A14 budou převedeni na nový, pro ně výhodnější tarif New A22 automaticky.

Z důvodu stále rostoucích nákladů na energie je velmi obtížné udržet nízkou cenu nejlevnějšího tarifu Mini A3. Ten je určen zejména pro prohlížení webových stránek pro seniory. To je z druhé strany skupina, která každé zdražení nejvíce pociťuje. Proto aby se aktuálně nemusela zvedat přímo cena tarifu, bude tarif od 1.7.2022 omezen na denní objem dat 1,5GB (FUP). Toto omezení se reálně týká minimálního počtu klientů a proto věříme, že nebude vnímáno negativně.